SERVEIS QUE OFEREIXO

Teràpia familiar

 

Entendre la família com un sistema em porta a considerar la persona més enllà de si mateixa i a analitzar les interaccions i vincles que manté amb els altres. En aquest context s’estableixen límits i jerarquies que busquen la supervivència del propi sistema i la seva estabilitat Per tant, qualsevol canvi que provoquem en un dels membres de la família afectarà el sistema complet, que haurà de reajustar-se per aconseguir un nou equilibri.

Amb els nens i els adolescents, podem treballar amb els pares per promoure canvis en aquest (vegeu teràpia infantil i adolescent). En les sessions de teràpia familiar analitzem els patrons de comunicació i relació que estan perjudicant els seus membres i que han construït un equilibri disfuncional. Ajudem a construir altres més saludables i constructius que els portin a un nou equilibri més funcional.

SERVEIS QUE OFEREIXO

 

Teràpia familiar

 

Entendre la família com un sistema em porta a considerar la persona més enllà de si mateixa i a analitzar les interaccions i vincles que manté amb els altres. En aquest context s’estableixen límits i jerarquies que busquen la supervivència del propi sistema i la seva estabilitat Per tant, qualsevol canvi que provoquem en un dels membres de la família afectarà el sistema complet, que haurà de reajustar-se per aconseguir un nou equilibri.

Amb els nens i els adolescents, podem treballar amb els pares per promoure canvis en aquest (vegeu teràpia infantil i adolescent). En les sessions de teràpia familiar analitzem els patrons de comunicació i
relació que estan perjudicant els seus membres i que han construït un equilibri disfuncional. Ajudem a construir altres més saludables i constructius que els portin a un nou equilibri més funcional.

Aquestes són algunes de les situacions i dificultats més comunes que tracto:

 

 

Problemes de comunicació

poden portar a malentesos i discussions constants. Ajudo les famílies a millorar la seva comunicació, a aprendre a expressar les seves emocions i necessitats de manera saludable i a resoldre conflictes de manera constructiva.

Problemes d’educació

moltes famílies afronten reptes relacionats amb l’educació com ara problemes de disciplina, establiment de límits, dificultats per establir rutines i pautes de comportament,… treballo per desenvolupar conjuntament estratègies eficaces i alhora reforçar les relacions familiars.

Separació i divorci

aquestes poden ser experiències traumàtiques tant pels pares com pels fills. Acompanyo a travessar aquests processos de la manera més saludable per a tota la família.

Conflictes intergeneracionals

les diferències generacionals sovint
porten a tensions i conflictes. És important comprendre’ls i abordar-los
promoure el respecte mutu i la comunicació efectiva entre els seus membres.

Problemes d’addiccions

l’addicció d’un membre de la família pot afectar tota la unitat. Avui en dia existeixen noves addiccions que s’afegeixen a les clàssiques (addicció a substàncies, ludopatia) com són aquelles relacionades amb les noves tecnologies (videojocs, compres, joc en línia, pornografia en línia, cibersexe, xarxes socials, pantalles…) Ofereixo suport i orientació per comprendre la malaltia, establir límits saludables i afavorir la recuperació conjunta.

Pèrdua i dol

la pèrdua d’un ésser estimat pot generar un impacte profund en la família. Treballo amb elles acompanyant-les a fer el procés, reforçant llaços i trobant la manera de mantenir viu el record de l’ésser estimat.

Aquestes són algunes de les situacions i dificultats més comunes que tracto:

 

 

Problemes de comunicació

poden portar a malentesos i discussions constants. Ajudo les famílies a millorar la seva comunicació, a aprendre a expressar les seves emocions i necessitats de manera saludable i a resoldre conflictes de manera constructiva.

Problemes d’educació

moltes famílies afronten reptes relacionats amb l’educació com ara problemes de disciplina, establiment de límits, dificultats per establir rutines i pautes de comportament,… treballo per desenvolupar conjuntament estratègies eficaces i alhora reforçar les relacions familiars.

Separació i divorci

aquestes poden ser experiències traumàtiques tant pels pares com pels fills. Acompanyo a travessar aquests processos de la manera més saludable per a tota la família.

Conflictes intergeneracionals

les diferències generacionals sovint
porten a tensions i conflictes. És important comprendre’ls i abordar-los
promoure el respecte mutu i la comunicació efectiva entre els seus membres.

Problemes d’addiccions

l’addicció d’un membre de la família pot afectar tota la unitat. Avui en dia existeixen noves addiccions que s’afegeixen a les clàssiques (addicció a substàncies, ludopatia) com són aquelles relacionades amb les noves tecnologies (videojocs, compres, joc en línia, pornografia en línia, cibersexe, xarxes socials, pantalles…) Ofereixo suport i orientació per comprendre la malaltia, establir límits saludables i afavorir la recuperació conjunta.

Pèrdua i dol

la pèrdua d’un ésser estimat pot generar un impacte profund en la família. Treballo amb elles acompanyant-les a fer el procés, reforçant llaços i trobant la manera de mantenir viu el record de l’ésser estimat.

Altres vegades com a terapeuta puc veure necessari intervenir directament amb tots els membres de la família de cara a donar consignes directes als seus membres de manera que tots contribueixin activament en el procés de canvi.

 

Totes les intervencions són eficaces i caldrà avaluar en cada cas quina és la més indicada en cada situació.

Altres vegades com a terapeuta puc veure necessari intervenir directament amb tots els membres de la família de cara a donar consignes directes als seus membres de manera que tots contribueixin activament en el procés de canvi.

 

Totes les intervencions són eficaces i caldrà avaluar en cada cas quina és la més indicada en cada situació.

Aquestes són només algunes de les problemàtiques que més abordo en consulta. Si no trobes
aquí la problemàtica específica que estàs enfrontant, no et preocupis, treballo altres que no
per no estar aquí són menys comunes. Escriu-me i en parlem. Cada persona i situació
són úniques i podem analitzar-ho conjuntament.

Ves al contingut