SERVEIS QUE OFEREIXO

Teràpia infantil

 

Quan treballo amb nens, dono prioritat a la teràpia indirecta, intervenint a través del treball amb els pares.

Aquests actuen com a co-terapeutes als quals ofereixo les accions que han de posar en marxa a casa per desbloquejar el problema.

SERVEIS QUE OFEREIXO

Teràpia infantil

 

Quan treballo amb nens, dono prioritat a la teràpia indirecta, intervenint a través del treball amb els pares.

Aquests actuen com a co-terapeutes als quals ofereixo les accions que han de posar en marxa a casa per desbloquejar el problema.

Quins són els avantatges de la teràpia indirecta?

 

 

Evitem etiquetar el nen com a posseïdor d’un problema. Des d’aquesta
perspectiva, el problema mai està en les persones, els fills, els pares, els
mestres, els iguals, sinó en la interacció.

La intervenció es produeix en un entorn natural, a casa o a l’escola.

Es redueix el nombre de sessions, els resultats arriben més ràpidament, augmentem l’eficiència.

Quins són els avantatges de la teràpia indirecta?

 

 

Evitem etiquetar el nen com a posseïdor d’un problema. Des d’aquesta perspectiva, el problema mai està en les persones, els fills, els pares, els mestres, els iguals, sinó en la interacció

La intervenció es produeix en un entorn natural, a casa o a l’escola.

Es redueix el nombre de sessions, els resultats arriben més ràpidament, augmentem l’eficiència.

Com explico en la intervenció familiar, aquesta manera de treballar és molt eficaç, ja que
qualsevol intervenció que faci amb algun membre tindrà un impacte en la resta del sistema.

Un cop feta la intervenció amb els pares, si és necessari, intervenim directament amb el nen per treballar algun aspecte en concret que hagi quedat parcialment resolt. Això passa únicament en un percentatge molt residual de casos.

Treballar directament amb els adults em permet sovint ser més ràpida i
eficient i provocar el canvi que busquem sense fer passar el nen pel procés de teràpia.

Com explico en la intervenció familiar, aquesta manera de treballar és molt eficaç, ja que
qualsevol intervenció que faci amb algun membre tindrà un impacte en la resta del sistema.

Un cop feta la intervenció amb els pares, si és necessari, intervenim directament amb el nen per treballar algun aspecte en concret que hagi quedat parcialment resolt. Això passa únicament en un percentatge molt residual de casos.

Treballar directament amb els adults em permet sovint ser més ràpida i
eficient i provocar el canvi que busquem sense fer passar el nen pel procés de teràpia.

Principals problemàtiques i trastorns tractats

 

Ansietat, fòbies, fobia social, obsessions

També podem ensenyar els més petits a gestionar la por. La por fa una resposta física corporal i ens dispara una quantitat de pensaments
que alimenten i empitjoren els símptomes.

Enuresi, encopresi

La incontinència més enllà del que s’espera per edat (primària) o després d’un període de control (secundària) es pot tractar i no allargar-ho més del necessari.

Depressió infantil, dol, autolesions

Els nens manifesten el dolor de manera diferent als adults, conèixer els símptomes i ajudar-los a saber com gestionar el dolor els ajuda a superar els trastorns associats.

Control Control de la ràbia, problemes de conducta

Ja des dels primers anys els fills manifesten la seva ràbia i saber com
ens hem de posicionar de la millor manera els ajuda a saber com gestionar-la adequadament. .

Problemes d’atenció, hiperactivitat, hàbits d’estudi

Hi ha dificultats com aquestes que interfereixen tant en la seva capacitat
d’aprenentatge com en el seu comportament a l’aula. Ajudar-los quan aquestes
apareixen afavoreix una millor adaptació i desenvolupament en la seva etapa escolar.

Principals problemàtiques i trastorns tractats

 

 

Ansietat, fòbies, fobia social, obsessions

També podem ensenyar els més petits a gestionar la por. La por fa una resposta física corporal i ens dispara una quantitat de pensaments
que alimenten i empitjoren els símptomes.

Enuresi i encopresi

La incontinència més enllà del que s’espera per edat (primària) o després d’un període de control (secundària) es pot tractar i no allargar-ho més del necessari.

Depressió infantil, dol, autolesions

Els nens manifesten el dolor de manera diferent als adults, conèixer els símptomes i ajudar-los a saber com gestionar el dolor els ajuda a superar els trastorns associats.

Control Control de la ràbia, problemes de conducta

Ja des dels primers anys els fills manifesten la seva ràbia i saber com ens hem de posicionar de la millor manera els ajuda a saber com gestionar-la adequadament.

Problemes d’atenció, hiperactivitat, hàbits d’estudi

Hi ha dificultats com aquestes que interfereixen tant en la seva capacitat d’aprenentatge com en el seu comportament a l’aula. Ajudar-los quan apareixen afavoreix una millor adaptació i desenvolupament en la seva etapa escolar.

Aquestes són només algunes de les problemàtiques que més abordo en consulta. Si no trobes
aquí la problemàtica específica que estàs enfrontant, no et preocupis, treballo altres que no
per no estar aquí són menys comunes. Escriu-me i en parlem. Cada persona i situació
són úniques i podem analitzar-ho conjuntament.

Skip to content