SERVEIS QUE OFEREIXO

Consultoria
i formació

 

Els serveis de consultoria i formació estan dissenyats per oferir a les empreses, escoles o entitats solucions efectives i millorar el benestar emocional dels equips, alumnes o beneficiaris dels serveis que presten.

A través d’un assessorament especialitzat busco planificar i dissenyar programes d’intervenció que s’ajustin a les necessitats de cada client.

Els beneficis per a les organitzacions són:

 

 

El reforçament dels equips de treball

Millora de l’atenció i qualitat del servei

Increment de la productivitat

Desenvolupament d’estratègies efectives d’intervenció

Cada servei de consultoria i formació s’adapta a les necessitats i objectius específics de l’organització en què es realitza una avaluació inicial per
identificar les àrees de millora i es desenvolupa un pla de treball a mida.

La meva experiència professional m’ha portat a col·laborar amb organitzacions de diferents
sectors i oferir diferents serveis:

SERVEIS PER A EMPRESES

consultoria

Coaching estratègic individual i grupal

formació

La meva llarga experiència en direcció de serveis i en consultoria m’ha portat a tenir una comprensió de les dinàmiques relacionals que es generen a les empreses.

Una bona gestió dels equips i de les persones que les componen a nivell comunicacional i emocional té un impacte enorme no només en el clima sinó també a nivell productiu i de resultats.

A través de formacions o sessions de coaching estratègic podem treballar en un millor desenvolupament de l’organització partint de

Anàlisi de la situació actual

Anàlisi de les necessitats

Definició d’objectius

Desenvolupament d’accions formatives i/o de coaching

avaluació de l’impacte i mesures correctores necessàries

Els serveis de Consultoria i Coaching Estratègic permeten a les organitzacions, equips o directius millorar en:

Millora en la presa de decisions

Desenvolupament d’habilitats de lideratge

Millora de la comunicació interna

Gestió del canvi i resolució de conflictes

Augment de la motivació i el compromís dels equips

Millora en la presa de decisions

Desenvolupament d’habilitats de lideratge

Millora de la comunicació interna

Gestió del canvi i resolució de conflictes

Augment de la motivació i el compromís dels equips

Les accions formatives a desenvolupar podrien ser:

habilitats comunicatives

Gestió de les emocions

La resiliència en els equips

habilitats comunicatives

Gestió de les emocions

La resiliència en els equips

SERVEIS PER A ESCOLES

formació

conferències

Hi ha certes problemàtiques molt habituals en la infància i l’adolescència que sabem de quina manera posicionar-nos a l’aula i abordar-les condicionarà el bon funcionament del grup i millorar l’atenció que donem a l’alumne.

algunes de les més habituals que treballo són

Com atendre la diversitat a l’aula: TDAH (trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat), dislèxia, TEA (trastorn de l’espectre autista), ACI (altes capacitats intel·lectuals)

L’ escola inclusiva: nous reptes. Programació multinivell i treball cooperatiu

Com posar límits a l’aula: fer seguir les normes al grup sense càstigs i amb conseqüències (abordatge de casos difícils d’alumnes amb trastorn negativista desafiador)

Gestió de les emocions

habilitats comunicatives

SERVEIS PER A ENTITATS QUE ES DEDIQUEN A ATENDRE A PERSONS EN SITUACION DE VULNERABILITAT

La meva trajectòria professional en direcció de serveis m’ha portat a entendre quines són les necessitats d’aquestes i és per això que actualment realitzo serveis de consultoria i formació de cara a oferir recursos i estratègies que els ajudin a millorar la qualitat dels serveis que presten posant al centre de la intervenció les persones que atenen i les seves necessitats.

s’ofereixen serveis de

consultoria

formació

conferències

consultoria

formació

conferències

aquestes accions van dirigides a treballar sobre reptes que són presents al sector com són

Integrar a la cultura de l’entitat Models d’Atenció Centrada a la Persona amb els recursos que té l’entitat i d’una manera sostenible i realista.

Adaptar els serveis als canvis a la població que atenen. Quan el perfil varia, els serveis han d’adaptar-se a la persona i no aquesta al servei.

Fer que les entitats siguin el més sostenibles i rendibles possibles sense perdre qualitat al servei que presten.

Skip to content