COM TREBALLO

Teràpia
Breu Estratègica

 

La Teràpia Breu Estratègica és el model evolucionat del Mental Research Institute de Palo Alto.

Giorgio Nardone juntament amb el seu mestre Paul Watzlawick van crear el model de teràpia més evolucionat per al tractament dels principals trastorns. Van definir a mida les principals estratègies d’intervenció per a cadascun d’ells obtenint resultats eficaços (resolien el problema) i eficients (en el menor temps possible).

La seva llarga trajectòria i la dels seus col·laboradors li ha permès fer un important estudi de camp amb 25.000 casos en els quals s’ha demostrat l’eficàcia en el 89% dels casos atesos i amb una eficiència de 7 sessions de mitjana.

Des d’aquest model s’entén la malaltia mental com un equilibri disfuncional que hem de convertir en funcional.

COM TREBALLO

Teràpia
Breu Estratègica

 

 

 

La Teràpia Breu Estratègica és el model evolucionat del Mental Research Institute de Palo Alto.

Giorgio Nardone juntament amb el seu mestre Paul Watzlawick van crear el model de teràpia més evolucionat per al tractament dels principals trastorns. Van definir a mida les principals estratègies d’intervenció per a cadascun d’ells obtenint resultats eficaços (resolien el problema) i eficients (en el menor temps possible).

La seva llarga trajectòria i la dels seus col·laboradors li ha permès fer un important estudi de camp amb 25.000 casos en els quals s’ha demostrat l’eficàcia en el 89% dels casos atesos i amb una eficiència de 7 sessions de mitjana.

Des d’aquest model s’entén la malaltia mental com un equilibri disfuncional que hem de convertir en funcional.

COM HO ACONSEGUEIX?

Entén que la solució intentada és la que alimenta el problema.

La feina del terapeuta és desenvolupar maniobres que interrompin aquest rígid cercle viciós.

el canvi terapèutic sorgeix quan la persona experimenta en primera persona el poder d’afrontar allò que no es creia capaç.

EN EL PROCÉS DE TERÀPIA BUSQUEM EXPERIÈNCIES EMOCIONALS CORRECTIVES QUE FAN QÜESTIONAR LA RIGIDESA INICIAL DEL PROBLEMA I OBRIN UNA ALTRA MANERA DE PERCEBRE EL PROBLEMA.

són les estratagemes creades a mida per al desbloqueig de cada patologia, cosa que ha permès entendre’n el funcionament

COM HO ACONSEGUEIX?

Entén que la solució intentada és la que alimenta el problema.

La feina del terapeuta és desenvolupar maniobres que interrompin aquest rígid cercle viciós.

el canvi terapèutic sorgeix quan la persona experimenta en primera persona el poder d’afrontar allò que no es creia capaç.

EN EL PROCÉS DE TERÀPIA BUSQUEM EXPERIÈNCIES EMOCIONALS CORRECTIVES QUE FAN QÜESTIONAR LA RIGIDESA INICIAL DEL PROBLEMA I OBRIN UNA ALTRA MANERA DE PERCEBRE EL PROBLEMA.

són les estratagemes creades a mida per al desbloqueig de cada patologia, cosa que ha permès entendre’n el funcionament

per tant, podríem dir que:

 

 

la Teràpia Breu Estratègica cerca produir canvis ràpids i duradors en el comportament de la persona a través de la combinació d´una comunicació efectiva, una relació terapèutica sòlida i estratègies d´intervenció específiques i enfocades a solucionar problemes”.

La comunicació

La comunicació és vital a la TBE doncs busca comprendre les necessitats i maneres de percebre la realitat del pacient. Intento comunicar-me sempre d’una manera clara, directa i adaptada a la persona.

La relació

Quant a la relació terapèuticacerco que aquesta sigui empàtica i col·laboradora de cara a afavorir el treball conjunt que ens porta a la consecució dels objectius que ens hem marcat.

Per mi és important partir sempre d’una relació respectuosa, on no es jutja mai el pacient i se li brind a la persona un ambient de suport i comprensió que faciliti el procés.

L’estratègia

La tercera i última pota de la teràpia és l’estratègia doncs parteixo d’un enfocament de treball enfocat específicament al canvi. Per això cal fer una avaluació precisa del problema per arribar a una comprensió clara de la solució que requereix. És important l’elecció de les tècniques específiques que caldran per provocar el desbloqueig que ens porti al canvi desitjat en el menor temps possible.

per tant,
podríem dir que:

 

 

la Teràpia Breu Estratègica cerca produir canvis ràpids i duradors en el comportament de la persona a través de la combinació d´una comunicació efectiva, una relació terapèutica sòlida i estratègies d´intervenció específiques i enfocades a solucionar problemes”.

La comunicació

La comunicació és vital a la TBE doncs busca comprendre les necessitats i maneres de percebre la realitat del pacient. Intento comunicar-me sempre d’una manera clara, directa i adaptada a la persona.

La relació

Quant a la relació terapèuticacerco que aquesta sigui empàtica i col·laboradora de cara a afavorir el treball conjunt que ens porta a la consecució dels objectius que ens hem marcat.

Per mi és important partir sempre d’una relació respectuosa, on no es jutja mai el pacient i se li brind a la persona un ambient de suport i comprensió que faciliti el procés.

L’estratègia

La tercera i última pota de la teràpia és l’estratègia doncs parteixo d’un enfocament de treball enfocat específicament al canvi. Per això cal fer una avaluació precisa del problema per arribar a una comprensió clara de la solució que requereix. És important l’elecció de les tècniques específiques que caldran per provocar el desbloqueig que ens porti al canvi desitjat en el menor temps possible.

les dades de l’eficàcia per a cada trastorn són:

%

Trastorns fòbics i ansiosos

%

Trastorns obsessius i obsessivocompulsius

%

Trastorns d'alimentació

%

Disfuncions sexuals

%

Depressió

%

Trastorns de la infància i de l'adolescència

%

Trastorns de la dependència a internet

%

Presumpta psicosi, trastorns borderline i de la personalitat

les dades de l’eficàcia per a cada trastorn són:

%

Trastorns fòbics i ansiosos

%

Trastorns obsessius i obsessivocompulsius

%

Trastorns d'alimentació

%

Disfuncions sexuals

%

Depressió

%

Trastorns de la infància i de l'adolescència

%

Trastorns de la dependència a internet

%

Presumpta psicosi, trastorns borderline i de la personalitat

Ves al contingut